Scrum školení

Školení vás seznámí se základními pojmy z oblasti agilního vývoje software a jeho nejčastějšího použití – Scrum.

Rozsah1 den
Formaosobně, workshop
Pro koho je určenvývojář
manažer
Scrum Master
Product Owner
analytik
architekt
projektový manažer
produktový manažer
UX designer

Kurz je veden formou interaktivního workshopu, který umožňuje účastníkům probíranou látku aktivně objevit pro ně samotné spíše než pasivně přijímat. Kvalita kurzu je podpořena zkušenostmi školitele, který řídil zavádění agilních metod v několika velkých firmách.

Obsah školení

 • agilní manifest, principy vývoje
 • Co to byl vodopád, rozdíl mezi klasickým a agilním vývojem
 • Cvičení: postupné dodávání
 • Průvodce Scrumem (Scrum guide), základní pojmy Scrumu
 • Cvičení: co nepatří do Scrumu
 • Události ve Scrumu
 • Cvičení: sebeorganizovaný tým
 • Role ve Scrumu – Scrum Master, Product Owner, tým
 • Artefakty ve Scrumu
 • Doplňkové techniky pro práci s produktovým backlogem
  • User stories
  • Odhady pomocí porovnání
  • Definition of Done
 • Cvičení: tasty estimations
 • Nástrahy použití Scrumu ve firmách
 • Možnosti použití ve vaší firmě.