Aktuální architektura

Na tomto workshopu vývojáři používají modelovací dokumentační techniky, aby pochopili současnou architekturu jejich softwarového systému.

Rozsah1-2 dny. U většiny systémů stačí jeden den, u velmi rozsáhlých produktů je třeba počítat se dvěma dny.
FormaOsobně, modelování u tabule nebo „u zdi“
Pro koho je určenVývojář
Tester
Architekt
Analytik
zejména vhodné pro nové členy týmu a naopak experty
People modeling on a whiteboard

Obsah

Workshop používá takzvaných N+1 pohledů na architekturu. 

V první části se vytvoří N pohledů na architekturu. Jednotlivé pohledy jsou vytvářeny na zdi (tabuli nebo velkých papírech). Modely vytvářejí experti v dané oblasti a pracují paralelně.

Ve druhé části se použije +1 pohled, který už obvykle probíhá v celé skupině najednou. Tento pohled má obvykle formu otázek a odpovědí. Otázky kladou noví členové týmu nebo ti, kterým je příslušná část nejasná. Odpovídají experti. Otázky i odpovědi se mohou nahrávat na video a sloužit jako dokumentace do doby než se zorganizuje další workshop na aktuální architekturu.

+1 pohled se vždy soustředí na jeden konkrétní uživatelský případ (use case). Celá skupina prochází N pohledů a pokouší se pochopit, jak se zvolený uživatelský případ projeví v architektuře.

Workshop má za úkol popsat současnou architekturu. Nicméně jako vedlejší efekt se obvykle vytvoří sada tzv. technických poznámek (technical memo), které mohou dokumentovat nápady na změny, popřípadě jenom zachycovat neintuitivní aspekty systému.

Pohledy na architekturu (anglicky)

  • use case view
  • (logical) package view
  • deployment view
  • process view
  • implementation view
  • data view
  • security view

Příprava

  • žádná konkrétní příprava předem není potřeba
  • není potřeba ani žádná konkrétní znalost, ale je vhodné znát základy UML
  • je vhodné, aby byly k dispozici počítače s přístupem ke zdrojovému kódu