DevOps

DevOps je spojení anglických výrazů pro Development (vývoj) a Operations (provoz). Termín vznikl na základě prezentace na konferenci Velocity v roce 2009 s názvem: 10+ Deploys Per Day: Dev and Ops Cooperation at Flikr. Cílem tedy bylo od začátku zefektivnit práci propojením vývoje softwarových aplikací a jejich nasazení.

DevOps (používaný správně) umožňuje zvýšit předvídatelnost, účinnost a bezpečnost provozování software. Mnoho firem používá tyto techniky k provozování tzv. průběžného nasazování (Continuous Delivery) neboli nasazování nových verzí software několikrát za den, v extrémním případě po každé změně.

Rozsahpůl dne
Formaosobně nebo online, workshop
Pro koho je určenVývojář
Tester
Systémový administrátor
Integrační specialista
Síťový specialista
IT Manažer
Architekt infrastruktury a systémů
Scrum Master
Product Owner
DevOps příklad

Obsah školení

  • co je DevOps a jak vzniklo
  • principy a koncepty
  • build pipeline a automatizace testů
  • infrastructure as a code
  • monitorování produkčního prostředí
  • nejznámější nástroje
  • jak souvisí DevOps s agilním vývojem