Na této stránce shrnuji odkazy na knihy další zdroje, které jsem přečetl a které považuji za užitečné. Pro větší přehlednost je stránka rozdělena do několika sekcí. Každá sekce je zaměřena jedním směrem. Knihy se mohou v různých sekcích opakovat.

Technická kvalita software

Softwarový produkt bez chyb. Vydávání několikrát denně, takže si nové verze ani nevšimnete. Učení bez školení, celý tým rozumí produktu a kódu a je schopen ho efektivně vylepšovat. Postupné vylepšovaní zděděného kódu, který byl napsaný příšerně. Tohle všechno je možné a vybral jsem několik knih které popisují příslušné techniky.

Agilní firma

Agilitu chápu jako schopnost rychle reagovat na požadavky zákazníka (prosím neplést s rychlostí vývoje, viz níže). Předpokladem je, že agilita se vyplatí – pokud dokážu rychle reagovat, zákazník se mnou bude spokojen a naváže dlouhodobý vztah, což se časem odrazí na finančních výsledcích. Knih je mnoho, vybral jsem ty nejkvalitnější.

Růst firmy a vývoj ve více týmech

Když firma roste, je jednou z hlavních výzev zachovat neformálního ducha a efektivitu vývoje, když už se tým nevejde do jedné místnosti, později do jednoho patra, ještě později do jedné budovy. Je to těžké a jenom knihy vám na to stačit nebudou. Ale na druhé straně s nimi můžete začít.

Zrychlení vývoje software

Při rychlém růstu firmy je typické postupné zpomalování vývoje, jak administrativa a nutnost koordinace začíná postupně zabírat místo technické práci. Potom je třeba vývoj znovu nastartovat dobrou organizací vývoje, aby byl stejně rychlý nebo rychlejší než na začátku. Seznam uvádí několik doporučení.