Rubrika: Případové studie

Případové studie firem, kterým jsem pomáhal dosáhnout svých cílů. Typicky jsou to střední a větší firmy, které vyrostly do takové velikosti, že potřebují lépe zorganizovat vývoj software.